Verket in Moss – delivered by Sørlie Prosjektinnredninger AS